Μπλόκ Σημειώσεων

Α5 ψαροκολλητά.

 

Α4 ψαροκολλητά.

  • Η εταιρεία μας μπορεί να σχεδιάσει το έντυπό σας, με το δικό σας υλικό.
  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το δημιουργικό (Μακέτα).
  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής.
  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.