Αφίσες

Από 100 έως 500 τεμ.

 

Από 600 έως 1000 τεμ.

  • Η εταιρεία μας μπορεί να σχεδιάσει το έντυπό σας, με το δικό σας υλικό.
  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το δημιουργικό (Μακέτα).
  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής.
  • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.